Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole zewnętrzne w 2023 roku

Wyniki kontroli - 2023 rok

 

L.p.

Data kontroli/ dokumentu

Organ kontrolujący

Przedmiot kontroli

Wynik kontroli

1.

09.02.2023 r. do 07.03.2023 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Sprawdzenie realizacji obowiązków wynikających z decyzji wydanej na podstawie ustawy Prawo wodne oraz innych obowiązujących przepisów w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2022 r.

PDF1. protokół z kontroli Wody Polskie marzec 2023 rok.pdf (957,59KB)
 

2.

27.07.2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Strzelcach Opolskich

Kontrola sanitarna w zakresie stanu sanitarno-technicznego wodociągu, ujęć, zbiorników, prowadzenia kontroli wewnętrznej, zaopatrzenia ludności w wodę, stosowania w działalności preparatów do dezynfekcji wody oraz zbiorników wody, postępowania z wytwarzanymi odpadami i ściekami, dokumentacji dot. stanu formalno-prawnego zakładu, pozwoleń wodnoprawnych, dokumentacji dot. stref ochrony bezpośredniej, dokumentacji medycznej pracowników.

PDF2. protokół z kontroli PPIS Strzelce Opolskie lipiec 2023 rok.pdf (1,88MB)
 

3.

11.10.2023 r. do 26.10.2023 r.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

zawiadomienie o bezprzedmiotowości kontroli

PDF3. protokół z kontroli Burmistrz Strzelec Opolskich październik 2023 rok.pdf (541,31KB)
 

4.

05.10.2023 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz postępowanie z substancjami kontrolowanymi wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane – wobec budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Zawadzkiem przy ul. Nowe Osiedle 8 oraz Opolskiej 11.

PDF4. protokół z kontroli Straż Pożarna w Strzelcach Op. październik 2023 rok.pdf (2,99MB)
 

3.

13.11.2023 r.
do
20.11.2023 r.

Burmistrz Zawadzkiego

Kontrola w zakresie spełnienia przez przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zawadzkie warunków określonych w art. 9d, 9e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

PDF5. protokół z kontroli Burmistrz Zawadzkiego listopad 2023 rok.pdf (5,13MB)
 

4.

14.11.2023 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Strzelcach Opolskich

Kontrola w zakresie utrzymania i użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej 16.

PDF6. protokół z kontroli PINB Strzelce Op. listopad 2023 rok.pdf (1,79MB)