Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole zewnętrzne w 2022 roku

Wyniki kontroli - 2022 rok

 

L.p.

Data kontroli/ dokumentu

Organ kontrolujący

Przedmiot kontroli

Wynik kontroli

1.

15.07.2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Strzelcach Opolskich

Kontrola sanitarna w zakresie stanu sanitarno-technicznego wodociągu, ujęć, zbiorników, prowadzenia kontroli wewnętrznej, zaopatrzenia ludności w wodę, stosowania w działalności preparatów do dezynfekcji wody oraz zbiorników wody, postępowania z wytwarzanymi odpadami i ściekami, dokumentacji dot. stanu formalno-prawnego zakładu, pozwoleń wodnoprawnych, dokumentacji dot. stref ochrony bezpośredniej, dokumentacji medycznej pracowników.

PDF1. protokół z kontroli PPIS Strzelce Op. lipiec 2022 rok.pdf (1,68MB)
 

2.

11.10.2022 r.
do
14.10.2022 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w zakresie zapewnienia wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych dla jednostek osadniczych, sprawdzenia realizacji obowiązku poddawania hydrantów zewnętrznych przeciwpożarowych, zainstalowanych na sieci wodociągowej przeciwpożarowej, przeglądom i konserwacji, a także sprawdzenia przedmiotowej dokumentacji.

PDF2. protokół z kontroli KP PSP Strzelce Opolskie październik 2022 rok.pdf (13,69MB)
 

3.

17.10.2022 r.
do
09.02.2023 r.

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu

Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami (wytwórców, zbierających, przetwarzających, transportujących, pośredników w obrocie odpadami i sprzedawców odpadów).

PDF3. protokół z kontroli WIOŚ Opole październik 2022 rok.pdf (5,70MB)
 

4.

24.11.2022 r. do 23.01.2023 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrola realizacji warunków pozwolenia wodnoprawnego dla Oczyszczalni ścieków

PDF4. protokół z kontroli Wody Polskie listopad 2022 rok.pdf (1,47MB)