Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sukcesywna dostawa miału węglowego w sezonie 2022/2023

Zakład Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:

Sukcesywna dostawa miału węglowego w sezonie 2022/2023

znak postępowania: ZP/02/2022/PP

 

Dokumentacja dotycząca postępowania dostępna jest poniżej:

PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia.pdf

PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia (skan).pdf

DOCXZałącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy.docx
DOCXZałącznik Nr 3 - Oświadczenie wskazujące źródło pochodzenia miału węglowego.docx
DOCXZałącznik Nr 4 - Wykaz zadań.docx

 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

 

PDFZawiadomienie o wyniku postępowania.pdf