Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sukcesywna dostawa miału węglowego w sezonie 2022/2023

Zakład Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:

Sukcesywna dostawa miału węglowego w sezonie 2022/2023

znak postępowania: ZP/02/2022/PP

 

Dokumentacja dotycząca postępowania dostępna jest poniżej:

PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia.pdf (506,91KB)

PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia (skan).pdf (9,87MB)

DOCXZałącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.docx (24,71KB)
DOCXZałącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy.docx (22,16KB)
DOCXZałącznik Nr 3 - Oświadczenie wskazujące źródło pochodzenia miału węglowego.docx (21,82KB)
DOCXZałącznik Nr 4 - Wykaz zadań.docx (22,78KB)

 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (639,21KB)

 

PDFZawiadomienie o wyniku postępowania.pdf (537,02KB)