Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole zewnętrzne w 2021 roku

Wyniki kontroli - 2021 rok

 

L.p.

Data kontroli/ dokumentu

Organ kontrolujący

Przedmiot kontroli

Wynik kontroli

1.

11.03.2021 r. do
29.03.2021 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Opolu

Kontrola prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalania uprawnień do zaświadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; wystawiania zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

zgodnie z obowiązującymi zasadami

2.

06.09.2021 r.
do
24.09.2021 r.

Gmina Zawadzkie

Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888)

PDFProtokół.pdf (2,82MB)

3.

08.12.2021 r.
do
22.12.2021 r.

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu

Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska na terenie Oczyszczalni ścieków

PDFProtokół.pdf (3,13MB)