Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole zewnętrzne w 2020 roku

Wyniki kontroli - 2020 rok

 

L.p.

Data kontroli/ dokumentu

Organ kontrolujący

Przedmiot kontroli

Wynik kontroli

1.

21.01.2020 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Strzelcach Opolskich

Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kielcza wraz z kompletnymi przepompowniami ścieków (ul. Ks. Wajdy, Polna, Topolowa, Opolska, Nowowiejska)

PDFProtokół (1,73MB)

2.

22.01.2020 r.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich

Składowisko odpadów w Kielczy -spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej; zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym

PDFProtokół (1 014,26KB)

3.

06.02.2020 r.

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu

Budowa kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej), deszczowej, odbudowa pasa drogowego DW 901, zasilanie siecią energetyczną nn. przepompowni oraz przekładka słupów energetycznych nn. w zakresie obejmującym odcinki usytuowane w granicach pasa drogowego DW 901 oraz na terenach zamkniętych PKP w miejscowości Żędowice i Kielcza na podstawie decyzji pozwolenia na budowę

PDFProtokół (1,80MB)

4.

07.02.2020 r.

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu

Gospodarowanie odpadami z wyłączeniem gospodarowania odpadami komunalnymi; przestrzeganie wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalację wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego – w zakresie wniosku o przeprowadzenie kontroli

PDFProtokół (7,33MB)

5.

05.10.2020 r. do

16.10.2020 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Kontrola zdalna zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie – budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi w m. Kielcza: etap III”, na które zostało udzielone dofinansowanie

PDFProtokół (4,01MB)

6.

11.12.2020 r.

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

Spełnienie wymogów będących podstawą do wydania Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

PDFProtokół (1,50MB)

7.

21.12.2020 r.

Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu

Sprawdzenie warunków pracy pracowników zatrudnionych w zakładzie gospodarki komunalnej oraz ocena stanu przestrzegania przepisów BHP; sprawdzenie realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów PIP oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy

PDFProtokół (9,89MB)