Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole zewnętrzne w 2019 roku

Wyniki kontroli - 2019 rok

 

L.p.

Data kontroli/ dokumentu

Organ kontrolujący

Przedmiot kontroli

Wynik kontroli

1.

23.01.2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich

Wykonanie nakazów decyzji nr HP.4210.89.1.2018.KK z dnia 25 lipca 2018 r.

PDFProtokół (2,40MB)

2.

23.01.2019 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Strzelcach Opolskich

Sposób utrzymania i użytkowania budynku mieszkalnego - wielorodzinnego w Zawadzkiem ul. Andrzeja 1

PDFProtokół (1,95MB)

3.

25.04.2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich

Stan sanitarno-epidemiologiczny wodociągu, ujęć, zbiorników, prowadzenie kontroli wewnętrznej, zaopatrzenie ludności w wodę, stosowanie w działalności preparatów do dezynfekcji wody oraz zbiorników wody, postępowanie z wytwarzanymi odpadami i ściekami, dokumentacja dotycząca stanu formalno-prawnego zakładu, pozwolenia wodnoprawne, dokumentacja dotycząca stref ochrony bezpośredniej, dokumentacja medyczna pracowników

PDFProtokół (1,83MB)

4.

15.11.2019 r.

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu

Przestrzeganie przepisów w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów oraz decyzji administracyjnych przez prowadzących składowiska odpadów, w tym przestrzeganie zakazu kierowania odpadów biodegradowalnych oraz przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1277); wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska

PDFProtokół (3,67MB)