Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry, ewidencje

Spółka prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

  • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

  • rejestr wystawionych faktur,

  • rejestr postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

  • rejestry zawieranych umów,

  • ewidencje odbiorców usług,

  • rejestr umów z podmiotami zewnętrznymi,

  • rejestr odczytów stanów wodomierzy,

  • ewidencja zapłat należności,

  • rejestry kadrowo-płacowe.

 

Dane zawarte w archiwach, rejestrach dla osób/podmiotów zewnętrznych są udostępniane na wyraźny, pisemny i uzasadniony wniosek. Są także, według przepisów prawa, udostępniane dla organów kontrolnych.

Informacje zawierające dane osobowe znajdujące się w ww. rejestrach udostępniane są na wniosek osoby, której te dane dotyczą.