Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Taryfy

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zawadzkie

zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach na mocy Decyzji Nr GL.RET.070.7.186.2018.EK 

obowiązujące od 21 czerwca 2018 r. przez okres 3 lat.

PDFDecyzja zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

PDFTaryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków


 

Taryfa dla ciepła Zakładu Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Sp. z o.o.

zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na mocy Decyzji Nr OWR.4210.26.2020.23.XVI.DB

obowiązująca od 1 grudnia 2020 r. na okres 1 roku.

PDFTaryfa dla ciepła