Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedmiot działalności

Spółka prowadzi swoją działalność w następujących branżach:

 1. gospodarka wodno-ściekowa polegająca na:
 • eksploatacji i utrzymaniu źródeł poboru wody, przepompowni i zbiornika wieżowego,
 • eksploatacji i utrzymaniu sieci wodociągowej na terenie gminy Zawadzkie,
 • dostarczaniu mieszkańcom i podmiotom gospodarczym gminy Zawadzkie wody do celów bytowych i przemysłowych,
 • eksploatacji i utrzymaniu  oczyszczalni ścieków w Zawadzkiem oraz przepompowni ścieków w Zawadzkiem, Żędowicach i Kielczy,
 • eksploatacji i utrzymaniu sieci kanalizacyjnych,
 • odbiorze odpadów płynnych od mieszkańców i podmiotów gospodarczych gminy Zawadzkie,
 • świadczeniu usług w branży wodno-kanalizacyjnej;

 1. gospodarka cieplna polegająca na:
 • eksploatacji i utrzymaniu źródeł energii cieplnej,
 • eksploatacji i utrzymaniu sieci ciepłowniczej, węzłów cieplnych na terenie m. Zawadzkie,
 • dostarczaniu mieszkańcom i podmiotom gospodarczym m. Zawadzkie energii cieplnej do celów bytowych;

 1. gospodarka odpadowa polegająca na:
 • eksploatacji i utrzymaniu składowiska odpadów w Kielczy;
 • wywozie odpadów komunalnych i przemysłowych z terenu gminy Zawadzkie;

 1. gospodarka mieszkaniowa polegająca na:
 • administrowaniu i eksploatacji komunalnego budownictwa mieszkaniowego, administrowaniu i zarządzie zasobów mieszkalnych i użytkowych wspólnot lokalowych;

 1. usługi w branży budowlanej polegające w szczególności na:
 • wykonywaniu bieżących remontów w zasobach budynków komunalnych i budynków wspólnot mieszkaniowych;

 1. gospodarka usług komunalnych – transport, dystrybucja gazu, odśnieżanie;

 1. administrowanie – pobieranie opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz administrowanie targowiskiem,

 1. administrowanie obiektami sportowymi – administrowanie obiektami w Zawadzkiem: Stadion Miejski, Basen letni, teren rekreacyjny tzw. „STAW” przy ul. Powstańców Śl., plac zabaw przy ul. Nowe Osiedle.